#thefitlife

Intră în concursul Fitpass şi câştigă un abonament la sală!

Câştigă unul dintre cele 3 abonamente Core Fitpass! Te antrenezi oriunde în Bucureşti, în peste 100 de săli şi studiouri partenere. Yoga, Zumba, Fitness, Pilates, Înot, Squash, Dans, Kangoo, Tae bo, Salsa, Căţărări, Arte marţiale, Box, Crossfit, TRX, Spinning, Body pump. Concursul se desfăşoară pe Facebook. Ce trebuie să faci?

1. Lasă-ne un comentariu cu activitatea sportivă preferată

2. Dă Like paginii noastre de Facebook
3. Nu uita să dai Share concursului

*Acest concurs nu este sponsorizat, aprobat, administrat sau asociat cu Facebook
Câştigatorii vor fi desemnaţi în mod aleatoriu pe www.random.org. Perioada de desfaşurare a concursului 25 octombrie – 7 noiembrie.
Regulile concursului şi condiţiile de participare se găsesc pe pagină noastră de Facebook şi pe
http://blog.fitpass.ro/

———————————————–

REGULAMENT OFICIAL CONCURS FITPASS

“Un abonament:sute de activitati“

TUESDAY, OCTOBER 25th, 2016

SECŢIUNEA 1. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI:

1.1. Organizatorul Campaniei . Concurs 3 abonamente gratis “Un abonament:sute de activitati “, numită în cele ce urmează “Campania” SC FITPASS SRL cu sediul in Bucuresti, sector 2, Strada Cercului, nr. 2, ap.8, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr J40/9972/25.07.2016, C.U.I 36350287, cont bancar RO95BTRLRONCRT0356122001, deschis la banca Banca Transilvania, denumită în continuare „Organizatorul”.

1.2 Campania se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul”). Perioada în care se desfăşoară Campania este descrisă la Secţiunea 3 ca Durata Campaniei.

1.3.Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin punerea la dispoziţie în mod gratuit oricărei persoane in cadrul paginii publice de Facebook Fitpass, la adresa: https://www.facebook.com/FitpassRO/ , in cadrul blogului oficial Fitpass #thefitlife http://blog.fitpass.ro/ .

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiţionale ce conţin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi disponibile in cadrul paginii publice de Facebook https://www.facebook.com/FitpassRO/

1.5. Campania este organizata in perioada 25 octombrie 2016 – 7 noiembrie 2016, se adreseaza atat publicului feminin, cat si celui masculin, cu varsta minima de 18 ani, cu domiciliul in Romania si se desfasoara in cadrul paginii publice de Facebook https://www.facebook.com/FitpassRO/ in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.6. Campania se adresează tuturor vizitatorilor paginii de Facebook Fitpass care indeplinesc conditiile de participare.

1.7. Campania promoţională se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 – Republicată – privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţa cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară în cadrul paginii publice de Facebook https://www.facebook.com/FitpassRO/ si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfăşura în perioada 25 Octombrie 2016 – 7 Noiembrie 2016, (numită în continuare „Durata Campaniei”).

3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada şi sistemul de funcţionare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, conform prevederilor de la Secţiunea 1 de mai sus. Orice modificare va fi făcută public în cadrul paginii publice de Facebook – Fitpass, la adresa: https://www.facebook.com/FitpassRO/

SECŢIUNEA 4. PREMIILE

4.1. În cadrul prezentei Campanii se vor acorda 3 premii, ce constau in cate un abonament Core Fitpass in valoare de 159 LEI, in baza caruia se pot practica diferite activitati sportive in cadrul salilor partenere, publicate pe site-ul https://fitpass.ro/ VALOARE TOTALA PREMII: 477 LEI .

4.2. Premiile acordate în cadrul Campaniei, revenind în exclusivitate fiecaruia dintre cei trei participanti câştigători. Premiile nu se preschimba in bani.

4.3. Abonamentul este valabil o luna de la momentul emiterii, cu cele 12 sedinte disponibile pentru abonat.

4.4. În cazul refuzului vreuneia dintre persoanele desemnate câştigătoare de a beneficia de premiu (de exemplu, respectivul câştigător refuză premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară), sau în cazul imposibilităţii validării conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda următoarei rezerve extrase. În cazul în care nicio rezervă nu poate fi validată, premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

SECŢIUNEA 5. CONDIŢII ŞI MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

5.1. Pentru a participa la Campania 3 abonamente gratis Fitpass “Un abonament: sute de activitati “, cei care doresc sa participe la concurs vor putea prin intermediul paginii https://www.facebook.com/FitpassRO/ , prin actiunea de a comenta la postarea Organizatorului, cu un raspuns in baza temei discutate. Vor fi luate in considerare raspunsurile care respecta temele anuntate in cadrul concursului. Fitpass va realiza o postare pe contul oficial de Facebook unde o imagine reprezentativa temei va fi prezentata audientei, cu cerinta de a interactiona cu publicul. Pe langa platforma de socializare Facebook, Fitpass va folosi si pagina oficiala de Instagram https://www.instagram.com/fitpass.ro/ cat si blog-ul oficial, cu adresa: http://blog.fitpass.ro/ pentru promovarea concursului. O inscriere valida este aceea prin care utilizatorul va respecta pasii de mai sus si se va incadra in cerintele temei. Nu va exista limita privind activitatile sportive prezentate intr-un singur comentariu, deci se va accepta un singur raspuns postat, chiar daca au fost incluse mai multe activitati sportive in acel comentariu.

SECŢIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică, cu vârsta de minimum 18 ani la data începerii Campaniei şi care are domiciliul sau reşedinţa în România, cu excepţia angajaţilor Organizatorului. Persoanele sub 18 ani la data începerii Campaniei, pot participa doar cu acordul explicit al reprezentantului legal (părinte/ tutore legal) aceasta însemnând că, în cazul unui câştig, intrarea în posesie se face doar cu acordul explicit al acestuia.

6.2. Prin înscrierea la Campanie se consideră că participanţii au cunoscut şi acceptă integral, expres şi neechivoc prezentul Regulament.

6.3. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

6.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul să elimine din Campanie înscrierile oricărui participant care s-a dovedit că a fraudat sau a încercat fraudarea campaniei, procedând la demersuri legale pentru sancţionarea acestora conform legilor în vigoare.

SECŢIUNEA 7. MODALITĂŢILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR

7.1. Castigatorul va fi anuntat intr-un termen de maxim 3 zile de la terminarea perioadei de desfasurare a concursului, pe pagina de facebook Fitpass si va fi contactat prin mesaj privat pe canalul de Facebook pentru detalii privind revendicarea premiului castigat. Perioada in care se va efectua extragerea este:

 • Luni 07 Noiembrie, 2o16 – Miercuri 09 Noiembrie, 2016

Fitpass isi va rezerva dreptul de a exclude postarile cu imagini/mesaje nepotrivite si cele cu caracter licentios. Premiile se vor extrage la sediul Organizatorului: Bucuresti, sector 2, Strada Cercului, nr. 2, ap.8. Pentru fiecare comentariu in parte, fiecarui participant ii este atribuit un numar, in ordinea inscrierii, ulterior se intocmeste o lista cu toate persoanele inscrise, iar castigatorul va fi generat aleatoriu folosind aplicatia web: www.random.org în prezenţa unui reprezentant al Organizatorului şi un Notar Public sau un Avocat.

7.2. În cadrul extragerilor aleatorii, pentru desemnarea castigatorilor se va aloca câte un numar unic de inregistrare fiecarui comentariu inscris in concurs care respecta cerintele temei . Odata cu extragerea castigatoare se vor extrage alte 2 comentarii, pastrate ca si rezerve. Ordinea în care cele 2 rezerve pentru fiecare extragere in parte au fost extrase va fi menţionată în încheierea de certificare întocmită de comisia ce asistă la tragerile la sorţi.

SECŢIUNEA 8. REVENDICAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Fiecare câştigător va fi denumit Potenţial Câştigător până la validarea finală a acestuia. Daca in termen de 3 zile, Potentialul Castigator nu raspunde solicitarii echipei Fitpass de a intra in posesia premiului sau daca din motive de distanta, varsta, timp nu poate intra in posesia premiului, acesta va fi redirectionat catre rezervele stabilite in prealabil.

8.2. În scopul validării finale, Organizatorul va solicita participanţilor/reprezentantilor legali, la momentul decernarii premiului, prezentarea cărţii de identitate. Nu se acceptă revendicarea premiilor de către altcineva decât persoana care a postat comenatriul castigatoare sau de catre reprezentantul legal al acesteia.

8.3. În cazul în care un câştigător refuză premiul oferit în cadrul acestei campanii sau nu respectă termenii impuşi de prezentul Regulament, Organizatorul este îndreptăţit să apeleze la rezerve conform Regulamentului.

8.4. Câştigătorii vor fi validati doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament.

8.5. Toate cheltuielile privind punerea la dispoziţie a premiului vor fi suportate de către Organizator, cu respectarea condiţiilor prezentului Regulament. Clauze diverse de validare şi acordare a premiilor

8.6. În cazul în care câştigătorul unuia din cele 3 premii ale Campaniei este o persoană lipsită de capacitatea de exerciţiu ori are capacitate restrânsă de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia câştigului numai în prezenţa reprezentantului sau legal.

8.7. În situaţia în care un minor cu vârsta între 14 şi 18 ani va fi desemnat câştigător al premiului oferit in cadrul Campaniei, acesta va putea intra în posesia premiului numai cu acordul tutorelui legal sau al părintelui. În acest sens, tutorele legal va trebui să pună la dispoziţia Organizatorului în cadrul procesului de pre-validare/validare următoarele documente suplimentare procedurii descrise mai sus:

 • Copie după actul de identitate al părintelui său tutorelui legal, în cazul premiilor cu valoare mai mare de 600 lei;
 • Proces verbal de acceptare a premiului în numele minorului;
 • O declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului respectiv către minorul aflat în grija sa, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea reclamaţiilor de orice natură legate de acesta;

8.8. Exceptând cazurile descrise mai sus la 9.6, 9.7. Câştigătorul unui premiu nu poate ceda premiul, în integralitatea sa sau parţial, unei alte persoane.9.9. Premiile oferite în cadrul Campaniei 3 abonamente gratis Fitpass “Un abonament: sute de activitati “ vor fi puse în posesia câştigătorilor doar pe teritoriul României şi nu pot fi înlocuite cu bani sau alte beneficii.

SECŢIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida orice participare i se pare suspectă în conformitate cu prevederile prezentului regulament, fără a informa participantul de acest lucru.

SECŢIUNEA 10. DATE PERSONALE

10.1. Câştigătorul premiului Campaniei îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorului. Comunicările ulterioare cu caracter publicitar şi de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care şi-au dat acordul explicit şi neechivoc în acest sens.

10.2. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii vor trimite Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

10.3. În cazul câştigătorului unui premiu cu valoare care depăşeşte 600 RON, Codul numeric personal, precum şi Seria BI/CI vor fi colectate, conform obligaţiilor legale in vigoare. Numele şi prenumele câştigătorului şi premiul câştigat în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţă de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată.

10.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment că datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Organizator.

10.5. Organizatorul le poate solicita Participanţilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele lor, oraşul de reşedinţă, imaginea şi vocea. Participanţii nu vor fi obligaţi să îşi exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera lor alegere. În cazul în care Participanţii vor dori să îşi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaraţie scrisă semnată de aceştia.

SECŢIUNEA 11. FORŢĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care Organizatorul invocă forţa majoră, acesta este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE

12.1. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorului.

SECŢIUNEA 13 LITIGII

13.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant in cadrul paginii publice de Facebook Fitpass, la adresa: https://www.facebook.com/FitpassRO/

SC FITPASS SRL

 

 

 

Co-founder & CEO of Fitpass.ro | Half Greek, Half Swedish & loves Romania :) Been in Bucharest since beginning of 2014

2 Comentarii

 1. Olimpia

  noiembrie 10, 2016 - 11:12 am
  Reply

  Activitatea sportiva preferata este cea de fitness.

  • Ade Adelina

   noiembrie 10, 2016 - 11:58 am
   Reply

   Concursul s-a desfășurat în perioada 25 octombrie – 7 noiembrie.
   Îți mulțumim pentru interes și te invităm să ne urmărești atât pe blog, cât și pe Facebook fitpass.ro pentru că urmează alte concursuri și reduceri.

Spune-ne parerea ta

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *